Мрачна светлина

Красива е луната
и нежна е нощта.
Обгръща те бавно.
Потъваш в нейните прегръдки плавно.
Няма болка.
Няма самота.
Усещаш малката вселена
в твоя свят от топлота
и тази мрачна светлина
погалва всички сетива.
Някога в далечни дни
ще се сетиш за тези минути,
ще ги търсиш жадно,
ненаситно.
Брегът е убежището вечно,
където ще полегнеш
и тъй спокойно
ще поемеш
тази мрачна светлина.